అమెరికా నిష్క్రమణ పై పత్రిక లో నా లేఖలు.

భూ తాపాన్ని కట్టడి చేయటానికి 2015 లో చేసుకున్న పారిస్ ఒప్పందం నుంచి అమెరికా తప్పుకోవడం పై నేను రాసిన లేఖలు ఈరోజు మన తెలుగు దినపత్రిక లో ప్రచురితమయ్యాయి.

*సూర్య దినపత్రిక *--*--


*వార్తా దినపత్రిక*😀 -శుభం - 😀No comments:

Post a Comment